Refusjonsskjema

NIFS har følgende refusjonspraksis gjeldende fra og med årsmøtet 2018.

Egenandel:

Hvis du har reiseutgifter på mer enn 1000 kr, får du refundert 50 prosent av summen over 1000 kr. Forutsetningen er at reisen er bestilt senest fire uker før arrangementet.

Bilkjøring: 2 kr pr km pr bil + 50 øre pr passasjer. Dvs. en familie på 4, får 3,50 kr pr km.

Differensierte priser arrangement: Styret vedtok enstemmig at NIFS dekker 50 prosent av arrangementet per deltager.

Kriterier for påmelding og deltagelse:

Man skal ha betalt påmeldingsavgift for å delta. Har man ikke betalt på forhånd, kan man ikke delta.

Kriterier for avmelding:

  • Avmelding innen fire uker før arrangement: 100 prosent refusjon av påmeldingsavgift.
  • Avmelding innen to uker før arrangement: 50 prosent refusjon av påmeldingsavgift.
  • Avmelding senere enn to uker før arrangement: ingen refusjon.

Refusjon:

For at refusjon skal utbetales må reiseregning leveres inn til regnskapsansvarlig i NIFS senest fire uker etter arrangementet / møtet er avsluttet. For arrangementer / møter i desember, er fristen 31. desember.

Refusjonsskjema - NIFS 2018 (PDF)

Refusjonsskjema - NIFS 2018 (Excel)