Mestring

Mestring er et mektig ord. I sin helhet handler det om aksept, og at du ikke lar taleflytvanskene kontrollere hverdagen din og alt du gjør. Det du er som skal mestre taleflytvanskene, ikke omvendt. Taleflytvansker kan oppleves hemmende i hverdagen, og det er ingen enkel vei ut av det. Snakk med noen av våre likepersoner på området. 

 

Arne Hope, f. 1952
Stavanger
Tlf:  51 55 17 79 / 952 43 823
E-post:  arn-hope@online.no

 

Martin Aasen Wright
Skøyenåsveien 13
0686 Oslo
Tlf: 984 30 273
E-post: martin.aasen.wright@gmail.com

 

Oscar Aaslund Hovin
Midtre Gauldal, Støren
Tlf: 920 39 313
E-post: oscar.aaslund.hovin@live.no

 

Bjørn Erik Sættem
Asker 
Tlf: 92 04 53 30
E-post:bjorn.saettem@gmail.com