Livserfarne stammere

Foreningen vår har noen sterke og erfarne likepersoner. De har stilt opp i åresvis og lytter gjerne på deg som ønsker å snakke. De har innsikt i mangt og meget. 

 

Are Albrigtsen
Munkedamsvn. 79 C
0270 Oslo
Tlf. 22 43 14 33 / 90 74 62 60
E-post: are.albrigtsen@gmail.com

Svein Jacobsen
Høyåstoppen 1
3727 Skien
Tlf: 35 53 67 66
E-post: sveja@online.no