Likepersonsordningen

Ta direkte kontakt med likepersonene. De har alle sine spesialområder som du kan lese mer om lenger ned på siden.

Hva er likepersonsarbeid?

  • Likepersonsarbeid er brukernes (funksjonshemmedes) egen omsorgsarena. Det skiller seg klart fra profesjonelt hjelpearbeid og skal være noe kvalitativt annet enn det offentlige hjelpeapparatet.
  • Likepersonsarbeid er organisert samhandling mellom personer i samme situasjon/med samme funksjonshemning. Det kan være mellom to personer eller i en gruppe. En av dem som inngår i samhandlingen har kommet lenger i bearbeidingen av problemene/erfaringene enn den (de) andre.
  • Likepersonsarbeid henspiller på situasjoner hvor personer forsøker å hjelpe og støtte hverandre gjennom utveksling av egenbaserte erfaringer. Erfaringsutvekslingen kan gå på praktiske spørsmål eller følelsesmessige spørsmål som en ønsker å sette ord på, for eksempel erfaringer, problemer og utfordringer knyttet til stamming og løpsk tale.

 

NIFS ønsker å legge til rette for likepersonsarbeid på forskjellige måter:

  • Med likeperson (likepersonskontakter) rundt om i landet som medlemmer og andre som stammer eller med løpsk tale kan ta kontakt med. Likepersonene kan også være ledere av selvhjelpsgrupper. Alle likepersoner skal ha gjennomgått en skolering på området.
  • Med medlemsarrangementer der medlemmene kan oppleve fellesskap med og dele erfaringer med andre med samme vanske, og der noen av organisasjonens likemenn er til stede og er tilgjengelige for samtale.
  • I lokallag har medlemmene mulighet til å møtes oftere og mer regelmessig enn i hovedforeningen. Derfor ligger det særlig godt til rette for å oppleve fellesskap og dele erfaringer med andre med samme vanske i lokalforeningen.
  • I tillegg har NIFS planer om, og har søkt midler til, å utvikle nettbasert likepersonsarbeid, med samtalerom for to personer og for grupper på hjemmesida.

 

Opprusting av likepersonsvirksomheten i NIFS

Likepersonsutvalget i NIFS jobber med å ruste opp foreningens likepersonsvirksomhet. Alle likepersonene skal gjennomgå en skolering, og vi forsøker å få organisert en bedre oppfølging av foreningens likepersoner. I tillegg må ordningen markedsføres bedre.

Vi ønsker dessuten å skolere flere typer likepersoner. I tillegg til flere likepersoner for personer som stammer, ønsker vi likepersoner for personer med løpsk tale og likepersoner for foreldre med barn som stammer og evt. foreldre med barn løpsk tale.

Kan du tenke deg å bli likeperson?

Likepersonsutvalget ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å gå inn i rollen som en av foreningens likeperson og gjennomgå en skolering for dette. Vi er særlig på utkikk etter personer med løpsk tale og foreldre med barn som stammer eller har løpsk tale. Dette bør være personer som har egne erfaringer på området og som har kommet et stykke i bearbeidingen av erfaringene og problemene. Om du er interessert, ta kontakt med Oscar Aaslund Hovin, post@stamming.no eller mobil 920 39 313

 

En liste over likepersonene våre finner du her:

Oscar Aaslund Hovin
Midtre Gauldal, Støren
Tlf: 920 39 313
E-post: oscar.aaslund.hovin@live.no
Område: Mestring, likepersonsleder

Martin Aasen Wright
Oslo
Tlf: 984 30 273
E-post: martin.aasen.wright@gmail.com
Område: Arbeid, mestring

Jon-Øivind Finbråten
Oslo
Tlf: 905 58 633
E-post: finbraaten@gmail.com
Område: Skole/utdanning

Arne Hope
Stavanger
Tlf:  515 51 779 / 952 43 823
E-post:  arn-hope@online.no 
Område: Arbeid, foreldre, mestring

Tomas Larsen
Stavanger
Tlf: 950 98 408
E-post: tomaslar@online.no 
Område: Arbeid

Bjørn Erik Sættem
Asker 
Tlf: 920 45 330
E-post: bjorn.saettem@gmail.com 
Område: Arbeid, foreldre, mestring

Ole Johnny Sjögren 
Tennevoll
Tlf: 918 52 175
E-post: olejohnnysjgren@yahoo.no
Område: Foreldre, løpsk tale

Helene Kvenseth
Trondheim
Tlf: 980 15 616
E-post: hbknidaros@gmail.com
Område: Løpsk tale

Svein Jacobsen
Skien
Tlf: 355 36 766
E-post: sveja@online.no
Område: Livserfaren

Områder

Arbeid

Jobbsituasjon kan være vanskelig for mange. Er det vanskelig å finne jobb? Er tanken på å dra på jobbintervju skremmende? Har du kommet i en jobb der du føler deg utilpass på grunn av taleflytvanskene? Du er ikke alene. Kom i kontakt med noen av våre erfarne likepersoner på området. 

Skole/utdanning

Hvordan er skolesituasjonen for et barn med taleflytvansker? Hvordan er det muntlig vurdering og tilrettelegging? 
Skolehverdagen oppleves ulikt for alle barn i den norske skolen. Har du spørsmål om skole eller høyere utdanning? Ikke vær redd for å ta kontakt.  

Foreldre

Er du mor eller far til en som stammer og brenner inne med mange spørsmål? Ta kontakt med en av likepersonene våre under for å snakke med noen som vil lytte, og kan veilede.  

Løpsk tale

Løpsk tale er den mer ukjente siden av det vi kaller taleflytvansker. Det kan være frustrerende at andre mennesker opplever deg som vanskelig å forstå og usammenhengende. Der stamming kan være synlig, er løpsk tale vanskelig for utenforstående å ta stilling der og da. Ta kontakt med noen våre løpsk talende likepersoner under. 

Mestring

Mestring er et mektig ord. I sin helhet handler det om aksept, og at du ikke lar taleflytvanskene kontrollere hverdagen din og alt du gjør. Det du er som skal mestre taleflytvanskene, ikke omvendt. Taleflytvansker kan oppleves hemmende i hverdagen, og det er ingen enkel vei ut av det. Snakk med noen av våre likepersoner på området.  

Livserfarne stammere

Foreningen vår har noen sterke og erfarne likepersoner. De har stilt opp i åresvis og lytter gjerne på deg som ønsker å snakke. De har innsikt i mangt og meget.