Likepersoner

Ta direkte kontakt med likepersonene. De har alle sine spesialområder som du kan lese mer om lenger ned på siden.

Jon-Øivind Finbråten
Snorres gate 11
7030 Trondheim
Tlf: 905 58 633
E-post: finbraaten@gmail.com
Område: Skole/utdanning, likepersonsleder

Martin Aasen Wright
Oslo
Tlf: 984 30 273
E-post: martin.aasen.wright@gmail.com
Område: Arbeid, mestring

Arne Hope
Stavanger
Tlf:  515 51 779 / 952 43 823
E-post:  arn-hope@online.no 
Område: Arbeid, foreldre, mestring

Oscar Aaslund Hovin
Midtre Gauldal, Støren
Tlf: 920 39 313
E-post: oscar.aaslund.hovin@live.no
Område: Mestring

Tomas Larsen
Stavanger
Tlf: 950 98 408
E-post: tomaslar@online.no 
Område: Arbeid

Bjørn Erik Sættem
Asker 
Tlf: 920 45 330
E-post: bjorn.saettem@gmail.com 
Område: Arbeid, foreldre, mestring

Ole Johnny Sjögren 
Tennevoll
Tlf: 918 52 175
E-post: olejohnnysjgren@yahoo.no
Område: Foreldre, løpsk tale

Helene Kvenseth
Trondheim
Tlf: 980 15 616
E-post: hbknidaros@gmail.com
Område: Løpsk tale

Are Albrigtsen
Oslo
Tlf. 224 31 433 / 907 46 260
E-post: are.albrigtsen@gmail.com
Område: Livserfaren

Svein Jacobsen
Skien
Tlf: 355 36 766
E-post: sveja@online.no
Område: Livserfaren

Områder

Arbeid

Jobbsituasjon kan være vanskelig for mange. Er det vanskelig å finne jobb? Er tanken på å dra på jobbintervju skremmende? Har du kommet i en jobb der du føler deg utilpass på grunn av taleflytvanskene? Du er ikke alene. Kom i kontakt med noen av våre erfarne likepersoner på området. 

Skole/utdanning

Hvordan er skolesituasjonen for et barn med taleflytvansker? Hvordan er det muntlig vurdering og tilrettelegging? 
Skolehverdagen oppleves ulikt for alle barn i den norske skolen. Har du spørsmål om skole eller høyere utdanning? Ikke vær redd for å ta kontakt.  

Foreldre

Er du mor eller far til en som stammer og brenner inne med mange spørsmål? Ta kontakt med en av likepersonene våre under for å snakke med noen som vil lytte, og kan veilede.  

Løpsk tale

Løpsk tale er den mer ukjente siden av det vi kaller taleflytvansker. Det kan være frustrerende at andre mennesker opplever deg som vanskelig å forstå og usammenhengende. Der stamming kan være synlig, er løpsk tale vanskelig for utenforstående å ta stilling der og da. Ta kontakt med noen våre løpsk talende likepersoner under. 

Mestring

Mestring er et mektig ord. I sin helhet handler det om aksept, og at du ikke lar taleflytvanskene kontrollere hverdagen din og alt du gjør. Det du er som skal mestre taleflytvanskene, ikke omvendt. Taleflytvansker kan oppleves hemmende i hverdagen, og det er ingen enkel vei ut av det. Snakk med noen av våre likepersoner på området.  

Livserfarne stammere

Foreningen vår har noen sterke og erfarne likepersoner. De har stilt opp i åresvis og lytter gjerne på deg som ønsker å snakke. De har innsikt i mangt og meget.