Om NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er landsomfattende organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale, samt for andre som er interessert i stamming og løpsk tale. Foreningen har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for personer som stammer og personer med løpsk tale.

NIFS er tilsluttet

Fakturaadresse:

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)

c/o Hege Aaslund

Spjelddalen 18 B

7290 Støren

Organisasjonsnummer:

983096239

Kontakt:

E-post: post@stamming.no