Utvidet påmeldingsfrist til årsmøtehelgen

Dere har fortsatt muligheten til å melde dere på årsmøtehelgen 18.-19. mars i Oslo. Bli med på boklansering og interessant semimar!

Bokslipp og sosial frihet! Det er tema for det neste store NIFS-arrangementet.

PROGRAM:

Lørdag:
11:00-13:00 (Thon Hotell Opera): Årsmøte
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og medunderskrivere
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4: Årsberetning for 2016
Sak 5: Regnskap for 2016
Sak 6: Budsjett for 2017
Sak 7: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret
Sak 8: Valg av revisor
Sak 9: Valg av valgkomité
Sak 10: Valg av redaktør for Stamposten og to faste redaksjonsmedlemmer

Eventuelt: Innsending av eventuelle saker 10. mars.

Kontakt styreleder Martin Aasen Wright på martin.aasen.wright@gmail.com eller Bjørn Erik Sættem i valgkomiteen på bjorn.saettem@gmail.com om du ønsker eller vurderer å bli med å styre i NIFS og/eller lage Stamposten, det er kjempegøy!

13:00-14:00 (Thon Hotell Opera): Lunsj
14:00-15:30 (Thon Hotell Opera): Livskvalitet og stamming – et faglig perspektiv
Foredrag og diskusjon ved logopedene Hilda Sønsterud, Åse Sjøstrand og Karoline Hoff fra Statped Sørøst. De er faglige bidragsytere i bokantologien «Ord til besvær – Livet med stamming».
16:00-17:30 (Eldorado bokhandel): Boklansering (åpent arrangement)
Lansering av bokantologien «Ord til besvær – Livet med stamming» (Abstrakt Forlag). Med finansiell støtte fra ExtraStiftelsen.
Programleder: Kristin Oudmayer.
NIFS selger boken under lanseringen. Pris: 235 kr.
19:00 (Thon Hotell Opera): Middag

Søndag:
9:00-13:00 (Thon Hotell Opera): Sosial frihet
Ved Alexander Mørland Karlsen fra doMundo Coaching.

Egenandeler:
Egenandel for de som ikke bor på hotell: kr 500. Egenandel betales ved påmelding til NIFS på konto 0539.06.40716. Merk innbetalingen med navnet ditt og «Årsmøtehelg 2017». Egenandel for de som bor på hotell: Egenandelen betales ved at du selv bestiller og betaler hotellrom på www.thonhotels.no – velg Thon Hotell Opera lørdag 18. og søndag 19. mars.

Reisetilskudd:
Deltakere som har reiseutgifter over 500 kr kan søke reisetilskudd. Det blir gitt reisetilskudd med inntil 1000 kr. Logopeder og andre fagmedlemmer får dessverre ikke reisetilskudd.

Påmelding:
Påmelding til post@stamming.no. Vennligst spesifiser om du skal bo på hotellet og har bestilt rom eller ikke. Du må være medlem i NIFS for å delta på årsmøtehelgen.

Påmeldingsfrist:
Onsdag 10. mars

Påmeldingsfrist:
Onsdag 10. mars