Ufarliggjøring av stamming gjennom lek

Hun er logoped, hun kjemper barnas sak, du møter henne under Familieweekend den siste helgen i juni. Da vil Mariann Warvik fra Molde være spesiell vert for barna.

Av: Martin Aasen Wright

Hun ler lett. Latteren er smittende. Og det veksler fort fra en rungende latter til en langt mer nøktern og saklig tone når logoped Mariann Warvik snakker om sitt daglige arbeid med barn som stammer, og betydningen av det tette samarbeidet med foreldrene og barnehagen.

Først utdannet førskolelærer, deretter logoped, fra Universitetet i Oslo i 2015. Medlem av Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) siden 2013 fordi hun ble «særlig interessert i stamming», og deltok på et NIFS-seminar.

Nå er hun valgt inn i styret og tildelt oppgaven «barnevert» under Familieweekend i Bjørneparken fredag 28.-søndag 30. juni. Mariann Warvik innrømmer at hun har litt vanskelig for å si «nei», men så har hun også et brennende engasjement for barn, og særlig barn som stammer. Hun omtaler seg noe beskjedent som en slags barneminister, en som taler barnas sak.

– Jeg tror det er viktig for barn og foreldre å komme sammen på en uformell måte, at rammene er å ha det artig sammen, og at barna ser at andre barn har det som seg, sier hun.

MELD DEG PÅ FAMILIEWEEKEND 2019

Møte likesinnede

Familieweekend er et sosialt arrangement med lek og moro for barn som stammer. Hver sommer arrangerer Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) en sommerleir for barn som stammer, kjent som Familieweekend. NIFS arrangerte Familieweekend første gang i 2014 på Gjøvik, og hvert år har rundt 25-30 barn deltatt på arrangementet.

Årets Familieweekend holdes i Bjørneparken i Flå kommune (Buskerud), samme sted som i 2016. Den gang deltok totalt 65 medlemmer av NIFS, derav 30 barn. Programmet for sommerens Familieweekend er i stor grad det samme som i 2016 som kan anses som det mest populære arrangement NIFS noen gang har hatt for barn.

Under Familieweekend møtes barna uavhengig av stammingen, tross at de alle har stamming som en fellesnevner.

– Hva er verdien av å leke sammen?

– Det er med på å ufarliggjøre stammingen. Å finne likesinnede er noe en logoped ikke kan gi gjennom behandling. Det kan ikke måles i behandlingsform. Jeg har snakket med voksne som nesten aldri har møtt andre som stammer, men så får de vite at det er andre som vet hvordan jeg har det, svarer Mariann Warvik.

Tidlig logopedbehandling

Hun har alltid vært språkinteressert. Og som førskolelærer erfarte hun at hun ikke kunne hjelpe alle barna like mye som de trengte og hadde behov for. Som logoped er Mariann opptatt av å gi logopedbehandling til barn som stammer så tidlig som mulig, samt jobbe i små grupper etter en helhetstankegang som er i tråd med nyere forskning innen logopedifaget, og som er i samsvar med hva den amerikanske logopeden Scott Yaruss snakket om under sitt foredrag for NIFS i Oslo under årsmøtehelgen i midten av mars.

Innen logopedifaget snakkes det om tidlig innsats, som innebærer å gi tidlig logopedbehandling til barn, det motsatte av «å vente og se det an». Yaruss la vekt på at «jo tidligere vi kan gi behandling, desto bedre».

– Tidlig innsats er å begynne å jobbe direkte umiddelbart med barnet, samt helhetstenkningen med å involvere foreldre og barnehage, de nære rundt barnet, forklarer Mariann Warvik.

– Hvilken utvikling ser du hos barna?

Jeg ser at når man begynner tidlig, får man jobbet mer effektivt med å gjøre barnet trygg på egen stamming, ufarliggjøre stammingen og det gir foreldrene mindre bekymringer. Det er mer forebyggende. Min filosofi er å jobbe helhetlig før det er et problem. Mitt mål er at barna er utrustet til å møte utfordringene med stamming før de oppstår, svarer hun.

– Hvordan tar barna det?

Jeg har bare gode erfaringer. De synes det er kjempeartig å være hos logoped. Jeg opplever ingen problemer med å jobbe med barn i to-tre-årsalder med stamming. Vi legger det på deres nivå.

– Og foreldrene?

– De blir veldig lettet over å få snakket med en fagperson om alle bekymringene som oppstår. Jeg er tilgjengelig på telefon og epost for å involvere foreldrene. Samt samtaler eller møter.

Lek og moro fredag kveld

Tilbake til Familieweekend, fredag kveld møter vi Mariann som «barnevert». Som alltid under Familieweekend er det et eget program for barna fredag kveld som holdes av NIFS. Siden 2015 har tidligere styremedlem Monica Juliebø hatt ansvaret for Familieweekend, inklusiv et opplegg spesielt for barna som har skapt mye engasjement, og som har bidratt til å bygge opp Familieweekend til slik det er i dag.

– Hvordan blir det å være barnevert? spør vi.

– Det tror jeg blir kjempeartig, og jeg gleder meg, svarer Mariann, med et smil som høres gjennom telefonen fra Molde.

Når:

Fredag 28.-søndag 30. juni 2019.

Hvor:

Bjørneparken og Thon Hotel Bjørneparken, Flå, Buskerud

Program:

Fredag 28. juni:

14:00-18:00: Ankomst og innsjekking på Thon Hotel Bjørneparken

18:00: Middag på Jakt- og fiskesenteret

18:45-23:00: Presentasjon og sosiale aktiviteter (med Mariann Warvik)

Lørdag 29. juni:

7:30-10:30: Frokost på hotellet

10:30: Besøk i Bjørneparken, med guidet tur.

13:30. Lunsj ved inngangen til parken. Fri bruk av parken etter lunsj

18:00: Middag på Jakt- og fiskesenteret

19:30-22:30: Privat omvisning i parken, med avslutning i lavvoen.

Søndag 30. juni:

7:00-10:30: Frokost på hotellet

10:30-12:00: Fri bruk av Jakt- og fiskesenteret.

11:45: Utsjekking fra hotellet

12:00-14:00: Zipline i Bjørneparken.

13:00: Lunsj.

14:00-15:00: Møtes på Jakt- og fiskesenteret for evaluering og oppsummering før hjemreise.

Med forbehold om mindre endringer.

Påmelding:

Meld deg på Familieweekend via denne lenken.

Priser:

Voksen i delt rom: 700 kr.

Barn (3-17 år) i delt rom: 300 kr.

Barn (0-2 år) i delt rom: 0 kr.

Voksen i enkeltrom: 1000 kr.

Påmeldingsfrist:

Fredag 31. mai.

Reiserefusjon:

Hvis du har reiseutgifter på mer enn 1000 kr, får du refundert 50 prosent av summen over 1000 kr. Forutsetningen er at reisen er bestilt senest fire uker før arrangementet.

Kriterier for avmelding:

For å kunne delta på årsmøtehelgen, må egenandelen være betalt med bankkort på forhånd.

Ved avmelding gjelder det følgende:

  • Avmelding innen fire uker før Familieweekend (senest 31. mai): 100 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding innen to uker før Familieweekend (senest 14. juni): 50 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding etter 14. juni: Ingen refusjon av egenandel.

Allergier:

Hvis det er noen som har noen mat eller andre typer allergier som er relevante at vi får vite om, vennligst oppgi det i påmeldingsskjemaet.

Kontaktinformasjon:

Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt!

Kontaktperson: Oscar Aaslund Hovin

E-post: post@stamming.no