TIL ÅRSMØTEHELGEN: Scott Yaruss og Anette Aarsland

Til årsmøtehelgen kommer den verdenskjente amerikanske logopeden Scott Yaruss og sangpedagog, operasanger og pusteekspert Anette Aarsland. Årsmøtehelgen arrangeres i Oslo 16. og 17. mars.

Tekst: Martin Aasen Wright

Scott Yaruss skal holde gjennom sitt foredrag bidra til å bryte ned stigma om stamming, og skal snakke om stamming og logopedbehandling fra barn til voksen. Yaruss er utdannet logoped og jobber som professor ved Michigan State University i USA. Han har mer enn 25 års spesialisterfaring med stamming, og har holdt rundt 700 foredrag og workshops for logopeder, studenter og forskere. Et av de viktigste målene til Yaruss er mer utdanning og praksis til logopeder og mer støtte og hjelp til de som stammer og deres familier.

Lørdag 16. mars skal han holde et tre timer langt foredrag for Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) under årsmøtehelgen på Scandic St. Olavs plass i Oslo.

– Gjennom min forskning på effekten av forskjellig stammebehandling og mine selvhjelpsgrupper har jeg kommet frem til at den beste hjelpen er mer kunnskap og forståelse om stamming, og at det vil ha større betydning for utfallet av behandling, samt redusere stigma om stamming, sier Yaruss som selv ikke stammer, men som hadde en bestefar som gjorde det, fortalte Yaruss i et intervju med Stamming.no for kort tid siden.

MELD DEG PÅ ÅRSMØTEHELGEN VIA DENNE LENKEN

Åpenhet om stamming

Foredraget er todelt; i første halvdel av foredraget vil Yaruss fortelle om noen av de viktigste endringene i stammebehandling de siste tiårene og fellestrekk ved forskjellig type tilnærminger i behandling av stamming hos barn. Tilsvarende kommer Yaruss til å snakke om stammebehandling hos voksne i andre halvdel av foredraget. Både når det gjelder barn og voksne har det vært et stort skifte hos (de fleste) logopeder hvordan man behandler stamming.

Mange logopeder har gått fra en terapiform hvor man hovedsakelig er opptatt av de hørbare blokkeringene, som hindrer normal taleflyt, til en mer helhetlig tilnærming hvor man ser på atferd knyttet til selve stammingen og de negative konsekvensene av stammingen som mindre selvtillit, flauhet, skam, frykt, og hindringer og problemer i hverdagslivet.

– Jeg vil forklare hvordan denne helhetlige formen for behandling kan hjelpe personer med stamming til å komme over byrden ved å leve med stamming, uavhengig hvor mye de stammer, sa Yaruss.

De siste tiårene har det vært en stor utvikling når det gjelder behandling av barn som stammer. I midten av det forrige århundret var det en sterk motvilje for å behandle frykten barna hadde fordi man mente at det å anerkjenne stammingen ville øke barnas frykt for å snakke, forklarer Yaruss.

– Vi vet i dag at det kan være til stor nytte å snakke åpent og direkte om stammingen fremfor å forsøke å skjule den. Åpenhet bryter ned stigma. Til tross for at logopeder anvender denne kunnskapen ulikt, vet vi i dag at vi ikke lenger trenger å vike unna stammingens tidlige innvirkning på barnet, sa Yaruss.

Pusteteknikk mot stress

Anette Aarsland er utdannet sangpedagog og operasanger, og har siden 2011 drevet firmaet Pusteteknikk AS hvor hun holder kurs og foredrag om pust, og tilbyr konsultasjoner til enkeltpersoner. Hun er i tillegg forfatter av boken «Pusten – Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet, holdt TEDx-talken «Exhales» i Trondheim i 2016, og startet sitt egen utdanning av pusteteknikk-veiledere.

Søndag 17. mars holder hun et tre-timers foredrag under årsmøtehelgen om hvilken betydning pusteteknikker kan ha for stemmen og psyken. Grunnlaget for det Aarsland underviser i og holder foredrag om er teknikker hun har lært gjennom flere år og selv videreutviklet. Kjennetegn ved Aarslands pusteteknikk er å starte med en langsom utpust med motstand, etterfulgt av en automatisk innpust. Hensikten er, ifølge Aarsland, å senke stressnivået og aktivere den delen av nervesystemet som roer oss ned.

Samlivsbrudd og kjærlighetssorg ble vendepunktet for Aarsland. Frem til da hadde hun først studert sang ved Agder musikkonservatorium og senere studert opera i åtte år hos flere av verdens ledende pedagoger i Milano, Roma, New York og London. Den alvorlige kjærlighetssorgen Aarsland den gang opplevde, resulterte i et overfladisk pustemønster, og til at hun til slutt mistet stemmen.

– Det å ha studert opera i så mange år uten å lære om pust, var sjokkerende for meg. Først da jeg opplevde å miste stemmen i London, lærte jeg om pusteteknikk. Jeg fikk ikke bare stemmen tilbake, men ble også mye roligere i meg selv, sa Anette Aarsland i et intervju med Stamming.no nylig.

Det var en tidligere operasanger som sammen med sin bror, en øre-nese-hals-spesialist som hadde laget de første pusteteknikkene Aarsland lærte i London. Teknikkene har en stor effekt både på tale- og sangstemmen, forklarer hun. Siden studerte Aarsland andre pusteteknikker i Milano og lest seg opp på forskning om pust.

– Pusten er undervurdert. Det at man får bevegelse i diafragma, vil ha en stor betydning for den indre helsen. De fleste puster for overfladisk og med for store mengder luft. Min oppfordring er å puste langsommere, og dypere med mindre luft, mener Aarsland.

PROGRAM OG PÅMELDING:

Når:

Lørdag 16. og søndag 17. mars 2019.

Hvor:

Scandic St. Olavs plass (Oslo).

Program:

Lørdag 16. mars:

10:30 - 11:00: Registrering.

11:00 - 13:00: Årsmøte. 

Agenda:
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.
Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og medunderskrivere.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 4: Årsberetning for 2018.
Sak 5: Regnskap for 2018.
Sak 6: Budsjett for 2019.
Sak 7: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 
Sak 8: Valg av revisor.
Sak 9: Valg av valgkomité.

Eventuelt: Eventuelle saker må være styret i hende senest 26. januar.

Dersom du ønsker å sitte i styret, ta kontakt med valgkomiteen ved Jon-Øivind Finbråten (finbraaten@gmail.com) eller Bjørn Erik Sættem (bjorn.saettem@gmail.com).

13:00 - 14:00: Lunsj.

14:00 - 15:00: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 1.

15:15 - 16:15: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 2.

16:30 - 17:30: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 3.

17:45 - 19:00: Workshop - Å være i samme båt.

20:00 - Sent: Middagsbuffet og sosialt samvær.

Søndag 17. mars:

09:00 - 10:00: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 1.

10:15 - 11:15: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 2.

11:30 - 12:30: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 3.

12:30 - 13:00: Evaluering og takk.

13:00 - 14:00: Lunsj og adjø.

Påmelding:

Meld deg på årsmøtehelgen via denne lenken.

Priser:

*Enkeltrom fredag til søndag (en person) - 2.190,-

*Enkeltrom lørdag til søndag (en person) - 1.000,-

*Dobbeltrom fredag til søndag (pris for to personer) - 3.190,-

*Dobbeltrom lørdag til søndag (pris for to personer) - 1.800,-

** Dagpakke lørdag (med middag) - 300,-

** Dagpakke søndag - 300,-

** Dagpakke begge dager - 600,- 

(* Pakkene med overnatting i enkeltrom eller dobbeltrom inkluderer full deltakelse lørdag og søndag, samt alle måltider som er beskrevet i programmet. Bestiller du alternativet enkeltrom eller dobbeltrom, ordner vi resten.)

(** Dagpakker inkluderer deltakelse aktuell(e) dag(er) med måltider beskrevet i programmet.)

Påmeldingsfrist:

Torsdag 14. februar.

Reiserefusjon:

Hvis du har reiseutgifter på mer enn 1000 kr, får du refundert 50 prosent av summen over 1000 kr. Forutsetningen er at reisen er bestilt senest fire uker før arrangementet.

Kriterier for avmelding:

For å kunne delta på årsmøtehelgen, må egenandelen være betalt med bankkort på forhånd.

Ved avmelding gjelder det følgende:

  • Avmelding innen fire uker før årsmøtehelgen (senest 15. februar): 100 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding innen to uker før årsmøtehelgen (senest 1. mars): 50 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding etter 2. mars: Ingen refusjon av egenandel.

Allergier:

Hvis det er noen som har noen mat eller andre typer allergier som er relevante at vi får vite om, vennligst oppgi det i påmeldingsskjemaet.

Kontaktinformasjon:

Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt!

Kontaktperson: Oscar Aaslund Hovin

E-post: post@stamming.no

Telefon: 920 39 313