Stammingen mellom menneske, maskin og kommunikasjon

Etterhvert som bruken av ulike plattformer for kommunikasjon har økt, har stadig flere blitt oppmerksom på hvordan de skal kommunisere. Her har vi som stammer noen utfordringer.

KOMMENTAR: Oddvar Munro-Jenssen

Vi gruer oss til å gjøre noe eller å si noe. Hva er utfordringen i møtet med andre, og hva kan den som stammer gjøre?

I hverdagen sjonglerer vi mellom de ulike uttrykksmåtene. Vi snakker, bruker mobilen, går inn på pc-en eller nettbrettet og leser aviser og e-post. Felles for alle er at vi kan velge om vi skal kommunisere muntlig, eksempel gjennom videosnutter, facetime eller skype, eller kommunisere skriftlig gjennom e-post, hjemmesider, blogg eller facebook. Ofte overlapper de hverandre i løpet av dagen. Vi kan kommunisere muntlig for så å sende en e-post. Det er et utall muligheter til å formidle det en vil. Dette viser at det er viktig å beherske alle formene for kommunikasjon.

Med stadig fokus på de ulike kommunikasjonsformene, griper de til den som passer de best. Den enkleste løsningen være å kommunisere skriftlig, Ved å skrive, kommuniserer de mer på egne premisser. De har en arena hvor de kan uttrykke seg slik de vil. Bruker ordene som de ikke tør å si og setningen som de alltid blokkerer på. Kristine Storli Henningsen (2015) skriver at det er tidsbesparende, og en kan spre informasjon til flere personer. Den som stammer slipper å slite med ordene for en stund. De slipper å grue seg til det er deres tur, og slipper å blottstille seg. Et eksempel er at du bestiller en vare på nett, og ta med deg faktura eller henteseddelen på butikken og legge den fram på disken. Det er ikke bare den som stammer som benytter seg av denne fremgangsmåten, også de som snakker flytende gjør det. Den er enkel og du slipper å huske hentenummer og kundenummer hvis det skulle bli spørsmål om det. Du sparer tid, og de ansatte slipper å spørre om navn og hva du skal hente. Alt står jo på lappen som du har skrevet ut eller lastet ned på mobiltelefonen. Dette er bare et eksempel på tjenester som ikke krever muntlig kommunikasjon. Av andre ting kan nevnes nettbank, bestilling av billetter og andre ting.

Selv om mye foregår skriftlig kan kan den aldri erstatte den muntlige kommunikasjonen. Selv om du skriver, så må du i mange sammenhenger kommunisere muntlig. Eksempel ta en telefon, lese høyt, svare på spørsmål. For det meste ting som skal gjøres her og nå. Det er ikke rom for å skrive ned svaret eller sende en e-post. De ulike måtene kombineres og overlapper hverandre i ulike situasjoner gjennom dagen.

Vi multitasker samtaler, og til sammen utgjør dette flertydig informasjon som kan utgjøre en helhet. En tekst, for eksempel sms eller et bilde, mms, kan være grunnlaget for fortolking eller tilleggsopplysninger som krever muntlig kommunikasjon. Selv om muligheten for å bruke andre plattformer er det mange utfordringer for den som stammer. Mange føler at de havner «mellom barken og veden» fordi det kreves at en skal beherske alle kommunikasjonsformer. Det kan føles som en kryssild fra flere hold. Det forventes noe fra den enkelte, det skal presteres, vise til resultater, vise at «en er med». Det vil by på utfordringer i et samfunn som stadig krever at mye av samhandlingen skal skje muntlig samtidig som det skal kommuniseres skriftlig. Det er enkelt å si at en må finne sin måte å kommunisere på når kravet forandrer seg fra det ene minuttet til neste. Stadig skifting kan skape usikkerhet og stress. Spørsmål som «Hva skal jeg svare, hvordan skal jeg svare, må dette utdypes, og på hvilken måte» skaper stressituasjoner, og nettopp stress er fiende nummer en. Mange har opplevd at da låser alt seg, og de får ikke fram det de skal si. Forventningene fra andre er en ting, men det legger også press på den som stammer. Da er det viktig å huske at forventningene er forskjellig avhengig av om det svares muntlig eller skriftlig. Det muntlige krever at skal det svares blir det «her og nå», direkte mellom personer. Svares det skriftlig kan en tenke, utdype og bruke språket tilnærmes slik en ville gjort hvis en ikke stammet. Dette gir mestringsfølelse i en verden der det presteres og måles på hvert område. Det er viktig for den som opplever at stammingen er et hinder for å kommunisere ansikt til ansikt.

Det har aldri vært så enkelt å kommunisere, men det har heller aldri vært så vanskelig. Selv om denne måten å kommunisere på har eksistert i noen år, er det stadig nye ting som blir lansert. Det gir muligheter til å bevege seg utenfor komfortsonen. En kan prøve seg fram i ulike situasjoner. Den som stammer vet godt I hvilke sammenhenger er det lite stamming og i hvilke sammenhenger er det mye stamming. Utfordringen blir også i større grad å ta ting på strak arm siden det kreves at en skifter kommunikasjonsform fra det ene øyeblikket til det andre. Det gir en god mulighet til å utfordre seg selv i skjæringspunktet mellom maskin og kommunikasjon.

post@stamming.no