Stamming hos barnehagebarn

Barnehagebarn som stammer trenger tidlig behandling av logoped for best mulig effekt.

Stamming er en taleflytvanske som utad kjennetegnes ved repetisjoner, forlengelser og blokkering av lyder når man snakker. Stamming kan i tillegg ha en direkte innvirkning på følelseslivet, selvtillit og sosiale samvær med andre.

Logoped Linn Stokke Guttormsen er den første logopeden i Norge med doktorgrad i stamming. Doktorgraden handler om hvordan stamming påvirker barn, og Guttormsen har undersøkt hvilke holdninger barn har til måten de snakker på, foreldrenes holdninger og forståelse for stamming mellom foreldre og barnehagelærere.

Et av hovedfunnene i doktorgraden er at barn som stammer hadde mer negative holdninger til egen måte å snakke på enn barn som ikke stammer. Forskjellene mellom gruppene økte med alder da barna som stammer har enda mer negative holdninger når de ble eldre. Guttormsen kan i et intervju også forklare hvorfor det er så viktig med tidlig logopedhjelp til barn som stammer (jf. betydningen av tidlig innsats i andre sammenhenger).

Nå jobber Guttormsen som postdoktor i EST-prosjektet (Effective Stuttering Treatment) ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er også en av fire logopeder i NIFS' faglige utvalg. De tre andre er Siv Andresen, Hilda Sønsterud og Tommy Olsen.