Skal kartlegge stamming hos ungdom

Masterstudent Mia Sønsteby søker ungdom mellom 13 og 17 år for å kartlegge hvordan stamming på virker hverdagslivet deres. Det er for lite kunnskap om ungdom og stamming, mener Sønsterby.

Tekst: Martin Aasen Wright

I masteroppgaven «Stamming i hverdagen; sett fra et ungdomsperspektiv» skal hun se nærmere på hvordan ungdom opplever sin stamming og hvordan den påvirker i ulike sammenhenger i hverdagen. Mia Sønsterby bruker verktøyet OASES-T, som er rettet mot ungdom som stammer i alderen 13-17 år

Første gang i Norge

Kartleggingsverktøyet gir en god oversikt over hvordan personen opplever og reagerer på sin stamming, og hvordan personen vurderer sin kommunikasjon i dagliglivet. Den norske versjonen av OASES-T er nettopp blitt tilgjengelig i Norge, og masteroppgaven kan derfor ses på som en utprøving av skjemaet.

OASES-T vil kunne benyttes som et kartleggingsverktøy for ungdom i hele landet, og den vil kunne gi viktig informasjon både for personer selv som stammer, deres foreldre, lærere og fagpersoner som jobber med stamming.

Ungdommer mellom 13 og 17 år som stammer inviteres til å delta, og svare på det elektroniske spørreskjemaet «Helhetlig kartlegging av egen stamming».

Liten forhåndskunnskap

Sønsteby går andre og siste året på masterstudiet i logopedi ved Universitet i Oslo, og hadde liten kunnskap om stamming før hun begynte på studiet.

– Stamming fanget meg da jeg var i praksis. Jeg synes det er spennende å lære mer om det du ikke ser og det du ikke vet, og hvor mange sider av livet stamming påvirker, sier hun til Stamming.no.

LES INFORMASJONSSKRIV OM UNDERSØKELSEN:

Informasjonsskriv - Mia Sønsteby

DELTA PÅ UNDERØKELSEN:

Helhetlig kartlegging av egen stamming