Sjef over vår egen stemme

Årsmøtehelgen 2018 hadde som gjennomgangstema hvordan vi som stammer eller har løpsk tale kan være sjef over egen stemme. 50 deltagere var med på arrangementet.

Dag Billit
PERSONLIG UTVIKLING: Dag Terje Billit fortalte om sin mangeårige vei gjennom logopedbehandling, McGuire-programmet, NLP-kurs, meditasjon og improteater til dagens situasjon, hvor han er det han selv omtaler som sjef over egen stemme.

Tekst og foto: Oddvar Munro-Jenssen

Hver enkelt person som stammer eller taler løpsk, kan for mange utenforstående oppfattes som en ensartet gruppe, men hvordan vi opplever taleflytvansken i møte med andre mennesker, er individuelt. Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) hadde derfor «sjef over egen stemme» som tema under årsmøtehelgen på Scandic Oslo Airport ved Oslo Lufthavn Gardermoen helgen 17. og 18. mars.

Etter årsmøtet ved leder Martin Aasen Wright, åpnet Dag Terje Billit seminaret, etterfulgt av de to doktorgradstipendiatene Linn Stokke Guttormsen og Siv Andresen, og foredragsholder Kjetil Kristoffersen.

Synlighet i media og bokutgivelse

NIFS har siden 2013 doblet antall medlemmer, opparbeidet seg en tydelig stemme i interessepolitiske saker som gjelder logopedutdanning og logopedbehandling, vært synlige i flere riksdekkende medier og i sosiale medier, og lansert bok, «Ord til besvær – Livet med stamming», utgitt på Abstrakt forlag, med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen.

Etter en god lunsj hadde Dag Billit et foredrag om «Sjef over min egen temme» der han fortalte om hvilken betydning logopedbehandling, McGuire-programmet,  NLP, Improteater og meditasjon har hatt for stammingen hans. Underveis fikk deltakerne som ikke hadde vært på McGuire-kurs prøve noen av de teknikkene.

Styrke lokallag og likepersontilbud

Etter foredraget orienterte Monica Juliebø og Ole Jørgen Hess om neste punkt på programmet: Workshop for lokallagene og likepersonsamtaler. På Workshop hadde deltakerne fra de aktive lokallagene i Bergen, Molde og Trondheim litt om hvilke aktiviteter de hadde. Underveis var det ønske om å starte opp igjen aktivitet i Stavanger og Oslo. Flere gode forslag til aktiviteter ble lagt fram som utgangspunkt for videre arbeid i de forskjellige lagene.

Antall deltakere på møtene har variert fra fem til åtte personer. Utfordringen er å nå fram til flere. Det ble blant annet nevnt at Facebook-bruken har gått litt ned, mange har begynte å slå av varslingene fordi det blir for mye. 

Under likepersonsamtalene hadde de en konkurranse for å bryte isen. Hver person skulle komme med 5 påstander om seg selv, så skulle de andre gjette om det var sant eller usant. Gjettet man riktig fikk man poeng. De hadde deretter case-arbeid der gruppen fikk presentert tre ulike oppdiktede situasjoner. Det var en som skulle på jobbintervju, ei som skulle holde tale i bryllup og en som skulle på blind date. Gruppen skulle gi råd til personene, pluss dele egne erfaringer i lignende situasjoner. Tilbakemeldingene var at det var nyttig å snakke om oppdiktede case, da fikk en selv velge hvor mye en ville dele av sine egne erfaringer.

Linn Stokke Guttormsen
BARNEHAGEBARN: Linn Stokke Guttormsen er i sluttfasen av sin doktorgrad om barn og stamming.
Hjerneaktivitet under stamming

Første foredrag var ved Linn Stokke Guttormsen, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun presenterte funn med utgangspunkt i sin avsluttende doktorgradsavhandling om barnehagebarn og stamming. Her fikk vi høre om forekomst av stamming hos barnehagebarn, vanskeligheter i kommunikasjonssituasjoner og hvordan det sosiale livet blir påvirket av stammingen. Det var flere som benyttet anledningen til å stille spørsmål, både om barnas eget syn på stammingen, og hvordan foreldrene og barnehagepersonalet oppfattet stammingen.

Stipendiat Siv Andresen ved Universitetet i Bergen skriver på en doktorgradsavhandling om hjerneaktivitet under stamming. Hun fortalte om prosjektet «Stamming: Hjerne, åtferd og nye utredningsstrategiar». Andresen skal se på hjernens aktivitet ved bruk av MR-maskin. Hun søker frivillige som stammer til å delta i prosjektet. Ta kontakt med NIFS ved interesse, så skal vi videreformidle til Andresen.

Årsmøtehelgen ble avsluttet med Kjetil Kristoffersen, som fortalte om hva man kan gjøre med sin egen situasjon, og hvilken betydning hvert valg har.

Siv Andresen
HJERNEAKTIVITET: Siv Andresen skal se nærmere på hjerneaktiviteten under stamming ved bruk av MR-skanning.

post@stamming.no