Sjef over vår egen stemme

Årsmøtehelgen 2018 hadde som gjennomgangstema hvordan vi som stammer eller har løpsk tale kan være sjef over egen stemme. 50 deltagere var med på arrangementet.

Tekst: Oddvar Munro-Jenssen

2017 har vært et godt år for Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) med god synlighet i både tradisjonelle og sosiale medier, distribusjon av informasjonsbrosjyrer og bokutgivelse. NIFS har hatt oppslag i flere av de største mediene som TV 2. Boken «Ord til besvær – Livet med stamming» ble lansert på Eldorado Bokhandel i Oslo under årsmøtehelgen i fjor. NIFS sendte ut barnehage- og skolebrosjyrene, og vil fortsette med å trykke opp nye opplag.

Under årsmøtet høstet nestleder Jon-Øivind Finbråten stående applaus for sin innsats gjennom fire år.

– I løpet av de fire årene han har sittet i styret har NIFS hatt en sterk positiv utvikling når det gjelder medlemsvekst, politisk påvirkning mot logopedmiljøet og myndigheter, og synlighet. Denne utviklingen kan vi i stor grad takke Jon-Øivind for, sa styreleder Martin Aasen Wright under årsmøtet lørdag 17. Mars ved Scandic Oslo Airport. Seminaret etterpå gikk over to dager.

Mer aktivitet

Under seminaret etter årsmøte holdt Dag Billit et et foredrag om «Sjef over min egen temme» der han fortalte om hvilken betydning logopedbehandling, McGuire-programmet,  NLP, Improteater og meditasjon har hatt for stammingen hans. Underveis fikk deltakerne som ikke hadde vært på McGuire-kurs prøve noen av de teknikkene.

Etter foredraget holdt styremedlemmene Monica Juliebø og Ole Jørgen Hess henholdsvis likepersonssamtaler og workshop for lokallagene. Lokallagene i Bergen, Molde og Trondheim diskuterte og uvekslet erfaringer. NIFS har som mål å styrke lokallagene. Underveis var det ønske om å starte opp igjen aktivitet i Stavanger og Oslo. Flere gode forslag til aktiviteter ble lagt fram som utgangspunkt for videre arbeid i de forskjellige lagene.

Under likepersonsamtalene hadde de en konkurranse for å bryte isen. Hver person skulle komme med fem påstander om seg selv, så skulle de andre gjette om det var sant eller usant. Gjettet man riktig fikk man poeng. De hadde deretter case-arbeid der gruppen fikk presentert tre ulike oppdiktede situasjoner. Det var en som skulle på jobbintervju, ei som skulle holde tale i bryllup og en som skulle på blind date. Gruppen skulle gi råd til personene, pluss dele egne erfaringer i lignende situasjoner. Tilbakemeldingene var at det var nyttig å snakke om oppdiktede case, da fikk en selv velge hvor mye en ville dele av sine egne erfaringer.

Hjernen stammer

Første foredrag var ved Linn Stokke Guttormsen, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun presenterte funn med utgangspunkt i sin avsluttende doktorgradsavhandling om barnehagebarn og stamming. Her fikk vi høre om forekomst av stamming hos barnehagebarn, vanskeligheter i kommunikasjonssituasjoner og hvordan det sosiale livet blir påvirket av stammingen. Det var flere som benyttet anledningen til å stille spørsmål, både om barnas eget syn på stammingen, og hvordan foreldrene og barnehagepersonalet oppfattet stammingen.

Stipendiat Siv Andresen ved Universitetet i Bergen skal i sitt doktorgradsprosjekt «Stamming: Hjerne, åtferd og nye utredningsstrategiar» utforske hjernen til voksne som stammer ved bruk av MR-skanning. Til studien søker Andresen 40 personer i alderen 18-65 år som stammer og 40 kontrollpersoner (som ikke stammer). Man får først tilsendt et spørreskjema som man fyller ut hjemme. I MR-maskinen får man se bilder og skrevne ord og skal si høyt hva man ser enten alene eller i kor med Andresen sin stemme. Undersøkelsene som starter i august, foregår ved Universitetet i Bergen.

Årsmøtehelgen ble avsluttet med Kjetil Kristoffersen, som fortalte om hva man kan gjøre med sin egen situasjon, og hvilken betydning hvert valg har.

post@stamming.no