SCOTT YARUSS TIL NORGE: Nye behandlingsmetoder av stamming hos barnehagebarn

Nå kan du melde deg på årsmøtehelgen 16. og 17. mars i Oslo. Den amerikanske logopeden Scott Yaruss vil snakke om behandling av stamming hos barnehagebarn og voksne, og operasanger og sangpedagog Anette Aarsland skal lære oss om pusteteknikk og stressmestring.

Norgesbesøket til Scott Yaruss er et samarbeid mellom Norsk logopedlag (NLL) og Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS). 

Holdt 700 foredrag

Scott Yaruss som er professor ved Michingan State University i USA, har mer enn 25 års spesialisterfaring med stamming og holdt rundt 700 foredrag og workshops for logopeder, studenter og forskere. Lørdag 16. mars skal han holde et tre timer langt foredrag for NIFS på Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Foredraget om stamming og nye behandlingsmetoder er todelt; første del handler om barnehagebarn og andre del om voksne. Gjennom foredraget vil Yaruss belyse hvilke erfaringer man har med forskjellig behandling på forskjellig aldersnivå.

I møte med andre logopeder og forskere er alltid målet for Yaruss å dele egen erfaring med for at de skal bli mer komfortable og kompetente til å hjelpe personer som stammer. Det samme målet har han med foredraget for årsmøtehelgen til NIFS «laget for en gruppe med virkelige eksperter», som han selv omtaler personer med stamming som.

Dype pust

Søndag 17. mars kommer Anette Aarsland for å lære oss mer om pusteteknikker. Etter fullført musikkonservatorium studerte Aarsland, totalt 11 år, hos verdens ledende pedagoger i Milano, Roma, New York og London. Etter å ha studert i åtte år opplevde Aarsland en alvorlig kjærlighetssorg som resulterte i et overfladisk pustemønster, og til at hun mistet stemmen, ifølge hennes nettside pusteteknikk.no.

– Først da jeg kom i kontakt med en tidligere operasanger, lærte jeg hva riktig pusteteknikk har å si for stemmen, tale, så vel som sang, forteller hun på nettsiden.

Aarsland legger vekt på å puste roligere og dypere ned i lungene, samt få mellomgulvet (diafragma) i bevegelse. Hensikten er blant annet å utnytte lungekapasiteten mer, og senke stressnivået.

Hun holdt foredrag for medlemmer av Norsk logopedlag i 2018.

– Ved hjelp av denne teknikken fikk jeg ikke bare stemmen tilbake, den kom tilbake med større kraft enn noen gang og jeg kjente dessuten at den bidro til å gjøre meg mer avslappet og mer i større kontakt med meg selv, meddeler Aarsland på egen nettside.

Når:

Lørdag 16. og søndag 17. mars 2019.

Hvor:

Scandic St. Olavs plass (Oslo).

Program:

Lørdag 16. mars:

10:30 - 11:00: Registrering.

11:00 - 13:00: Årsmøte. 

Agenda:
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.
Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og medunderskrivere.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 4: Årsberetning for 2018.
Sak 5: Regnskap for 2018.
Sak 6: Budsjett for 2019.
Sak 7: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 
Sak 8: Valg av revisor.
Sak 9: Valg av valgkomité.

Eventuelt: Eventuelle saker må være styret i hende senest 26. januar.

Dersom du ønsker å sitte i styret, ta kontakt med valgkomiteen ved Jon-Øivind Finbråten (finbraaten@gmail.com) eller Bjørn Erik Sættem (bjorn.saettem@gmail.com).

13:00 - 14:00: Lunsj.

14:00 - 15:00: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 1.

15:15 - 16:15: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 2.

16:30 - 17:30: Scott Yaruss: Stamming og nye behandlingsmetoder, del 3.

17:45 - 19:00: Workshop - Å være i samme båt.

20:00 - Sent: Middagsbuffet og sosialt samvær.

Søndag 17. mars:

09:00 - 10:00: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 1.

10:15 - 11:15: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 2.

11:30 - 12:30: Anette Aarsland: Pusteteknikk for et bedre liv, del 3.

12:30 - 13:00: Evaluering og takk.

13:00 - 14:00: Lunsj og adjø.

Med forbehold om mindre endringer.

Påmelding:

Meld deg på årsmøtehelgen via denne lenken.

Priser:

*Enkeltrom fredag til søndag (en person) - 2.190,-

*Enkeltrom lørdag til søndag (en person) - 1.000,-

*Dobbeltrom fredag til søndag (pris for to personer) - 3.190,-

*Dobbeltrom lørdag til søndag (pris for to personer) - 1.800,-

** Dagpakke lørdag (med middag) - 300,-

** Dagpakke søndag - 300,-

** Dagpakke begge dager - 600,- 

(* Pakkene med overnatting i enkeltrom eller dobbeltrom inkluderer full deltakelse lørdag og søndag, samt alle måltider som er beskrevet i programmet. Bestiller du alternativet enkeltrom eller dobbeltrom, ordner vi resten.)

(** Dagpakker inkluderer deltakelse aktuell(e) dag(er) med måltider beskrevet i programmet.)

Påmeldingsfrist:

Torsdag 14. februar.

Reiserefusjon:

Hvis du har reiseutgifter på mer enn 1000 kr, får du refundert 50 prosent av summen over 1000 kr. Forutsetningen er at reisen er bestilt senest fire uker før arrangementet.

Kriterier for avmelding:

For å kunne delta på årsmøtehelgen, må egenandelen være betalt med bankkort på forhånd.

Ved avmelding gjelder det følgende:

  • Avmelding innen fire uker før årsmøtehelgen (senest 15. februar): 100 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding innen to uker før årsmøtehelgen (senest 1. mars): 50 prosent refusjon av egenandel.
  • Avmelding etter 2. mars: Ingen refusjon av egenandel.

Allergier:

Hvis det er noen som har noen mat eller andre typer allergier som er relevante at vi får vite om, vennligst oppgi det i påmeldingsskjemaet.

Kontaktinformasjon:

Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt!

Kontaktperson: Oscar Aaslund Hovin

E-post: post@stamming.no

Telefon: 920 39 313