Nytt styre i Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Lørdag 18. mars avholdt Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) årsmøte ved Scandic Oslo Airport. Nytt styre ble valgt.

Det nye styret er:

 • Martin Aasen Wright (leder)
 • Oscar Aaslund Hovin (nestleder)
 • Morten Hagen Blokkdal
 • Monica Juliebø
 • Claudia Sjøberg
 • Ole Jørgen Hess
 • Oddvar Munro-Jenssen
 • Anne Marie Heidenreich (1.vara)
 • Ciel Waagenes Udbjørg (2.vara)
 • Liv Goldstein (3.vara)

De viktigste sakene fremover er:

 • Informere logopedutdanningen om stamming og løpsk tale
 • Samarbeide med logopeder for å gjøre behandlingstilbudet enda bedre
 • Synlighet i tradisjonelle og sosiale medier
 • Styrke likepersonsaktiviteten og -tilbudet
 • Flere og mer aktive lokallag
 • Informere logopedutdanningen om stamming og løpsk tale
 • Samarbeide med logopeder for å gjøre behandlingstilbudet enda bedre
 • Synlighet i tradisjonelle og sosiale medier
 • Styrke likepersonsaktiviteten og -tilbudet
 • Flere og mer aktive lokallag
post@stamming.no