Nytt styre i NIFS for 2018-19

Lørdag 18. mars avholdt Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) årsmøte ved Scandic Oslo Airport. Nytt styre ble valgt.

Styret 2018-19 NIFS
NYTT STYRE: Liv Goldstein(t.v.), Oscar Aaslund Hovin, Anne Marie Solsvik Heidenreich, Ole Jørgen Hess, Martin Aasen Wright, Claudia Sjøberg, Monica Juliebø, Oddvar Munro-Jenssen, Ciel Waagenes Udbjørg og Morten Hagen Blokkdal. FOTO: Børje Østerhus Loftskjær

Dette er det nye styret i NIFS for perioden 2018-19:

 • Leder: Martin Aasen Wright
 • Nestleder: Oscar Aaslund Hovin
 • Styremedlem: Morten Hagen Blokkdal
 • Styremedlem: Monica Juliebø
 • Styremedlem: Ole Jørgen Hess
 • Styremedlem: Claudia Sjøberg
 • Styremedlem: Oddvar Munro-Jenssen
 • 1.vara: Anne Marie Solsvik Heidenreich
 • 2.vara: Ciel Waagenes Udbjørg
 • 3.vara: Liv Goldstein

Valgkomité:

 • Bjørn Erik Sættem
 • Jon-Øivind Finbråten

Under årsmøtet forrige lørdag gikk nestleder Jon-Øivind Finbråten og styremedlem Børje Østerhus Loftskjær av. Styremedlem Monica Juliebø ønsket å sitte ett år til og ble enstemming valgt inn igjen.

Loftskjær høstet fortjent applaus for sitt arbeid med layout til medlemsbladet vårt Stamposten. Finbråten gikk av etter fire år som medlem i styret, de to siste som nestleder.

– I løpet av de fire årene han har sittet i styret har NIFS hatt en sterk positiv utvikling når det gjelder medlemsvekst, politisk påvirkning mot logopedmiljøet og myndigheter, og synlighet. Denne utviklingen kan vi i stor grad takke Jon-Øivind for, sier styreleder Martin Aasen Wright i en kommentar.

Større synlighet i mediene og tettere logopedsamarbeid

I denne perioden vil NIFS fortsette informasjons- og påvirkningsarbeidet som har vært det store satsingsområdet de siste årene. Blant de viktigste sakene vi jobber med er:

 • Synlighet i tradisjonelle og sosiale medier for å bidra til mer åpenhet og forståelse for hvilke utfordringer personer med taleflytvansker blant annet kan møte i barnehagen, skolen og arbeidslivet, og i sosiale sammenhenger.
 • Et tettere samarbeid med logopedmiljøet om felles problemstillinger, og foredrag ved logopedutdanningene.
 • NIFS har som mål å gi våre medlemmer et enda bedre arrangementstilbud. Vi holder fire store arrangementer hvert år.
 • I løpet av 2018 skal vi danne flere lokallag og styrke likepersonstjenesten vår.

Ønsker du å bli medlem i NIFS? Som medlem får du:

 • Delta på alle våre medlemsarrangementer til sterkt subsidierte priser.
 • Motta medlemsbladet vårt, Stamposten, tilsendt i posten to ganger i året.
 • Delta i nettverket vårt og møte andre som stammer, har løpsk tale og foresatte.
 • Tilgang til advokater og jurister i rettighetssenteret til FFO - et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål.
 • Tilgang til gunstige hotellavtaler med Scandic, Nordic Choice og Thon Hotels.
 • Og du støtter en veldig god sak!

Vi har fire medlemskategorier:

 • Hovedmedlem: 200 kroner per år.
 • Familiemedlem: 100 kroner per år. Må være relatert til et hovedmedlem med samme bostedsadresse.
 • Gruppemedlem: 200 kroner per år. Offentlige institusjoner, lag, foreninger, skoler og lignende.
 • Fagmedlem: 200,- kroner per år. Pedagoger, psykologer, logopeder og lignende. 

Klikk på denne lenken for medlemskap.

Årsmøtedokumenter:

Signert årsberetning NIFS 2017

Signert årsregnskap NIFS 2017

Signert årsmøteprotokoll NIFS 2018

Kommende arrangementer:

 • Familieweekend, 22.-24. juni, Lillehammer
 • Ungdomsweekend, 5.-7. oktober, Oslo
 • Høstweekend, 12.-14. oktober, Bergen

Familieweekend er en sommerleir for barn som stammer (og deres familier), og ungdomsweekend er et arrangement for ungdom som stammer og/eller har løpsk tale. 

Estland arrangerer Nordisk seminar 31. august-2. september i Tallin.

Følg med på nettsiden vår, stamming.no og vår Facebook-side for kommende nyheter!

Generelle henvendelser:

Epost: post@stamming.no

Telefon: 984 30 273

Pressehenvendelser:

Styreleder Martin Aasen Wright, telefon: 984 30 273, epost: post@stamming.no