Når stamming skaper vennskap

De har vært med på samtlige Familieweekend siden 2014. For Helene og Tonje er ikke bare stammingen en fellesnevner, de har også blitt gode venninner.

Tekst: Martin Aasen Wright

– Det er sterkt å være med på Familieweekend. Stamming har ikke alltid vært min beste venn. Jeg holder inne med å si ting fordi jeg er redd for å stamme. Men stammingen har også gjort meg sterkere.

Helene Tegnander (15) fra Bærum utenfor Oslo stammer og deltar på sitt fjerde Familieweekend. Sammen med venninnen Tonje Grøtte (14) fra Sandefjord har Helene vært på alle arrangementene siden det første gang ble holdt på Gjøvik for tre år siden. De har blitt gode venner gjennom Familieweekend, og ser frem til høstens ungdomsleir i Oslo (se egen sak).

Familieweekend er sommerleir for barn som stammer (med foreldre), og arrangeres av Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale den fjerde helgen i juni hvert år. I år var Familieweekend i Sarpsborg, nærmere bestemt Quality Hotel Sarpsborg og Inspira Science Center. Av totalt 63 deltagere var det 27 barn.

Alene om stammingen

For mange som stammer er det vanlig at man er alene om stammingen. Man kjenner ingen. Man gjør seg en rekke erfaringer, som oftest negative, og man står alene i de negative tankene. Man har ingen å dele dem med. Man har ingen å måle seg med. Hvordan er jeg er i forhold til andre som stammer?

– Jeg synes Familieweekend er veldig sosialt. I hverdagen møter jeg ingen som stammer. Før jeg ble med på Familieweekend, kjente jeg ingen som stammet. Det er interessant å se hvordan andre takler stammingen, sier Helene.

– Det er bra at foreldrene lærer mer om stamming. For meg er det fint å bli bedre kjent med andre som stammer, og at det er folk i alle aldre som stammer, legger Tonje til.

Tidligere har Familieweekend vært holdt i Gjøvik (2014), Kristiansand (2015) og Flå (2016). Deltagertallet har ligget på rundt 50 de to første årene, og med en topp på 70 i fjor. Flere familier er med hvert eneste år.

Tonje begynte å stamme i andreklasse. Hun klarte nesten ikke å snakke, og måtte bytte skole. I tillegg til stammingen har hun dysleksi og språkvansker.

– Jeg ble mobbet for stammingen, sier hun. Tonje begynte med teater. Det har hjulpet henne mye.

– Når jeg står på en scene foran folk, er jeg i en rolle, jeg er ikke meg selv. Jeg er fortsatt redd for å stamme på replikkene, men jeg gjør det ikke fordi jeg er i karakteren, forteller Tonje.

– Når jeg står på en scene foran folk, er jeg i en rolle, jeg er ikke meg selv. Jeg er fortsatt redd for å stamme på replikkene, men jeg gjør det ikke fordi jeg er i karakteren, forteller Tonje.

Sammen om stammingen

Under Familieweekend er det sosiale aspektet det viktigste. Vårseminaret etter årsmøtet og Høstweekend er i hovedsak fagseminarer. Det er lite av eller ingen faglige innslag under Familieweekend. I fjor holdt logoped og doktorgradsstipendiat Linn Stokke Guttormsen et foredrag om barns forhold til egen stamming. Guttormsen har funnet ut at barn som stammer vurderer sin egen måte å snakke på mer negativt enn barn som ikke stammer. Disse forskjellene var tilstede hos de aller yngste barna, og forskjellene mellom barn som stammer og barn som ikke stammer blir større når de blir eldre.

– Allerede fra treårsalder kan barn vurdere at «jeg er ikke like flink til å snakke som andre barn», sa Guttormsen i fjor.

Første ungdomsleir i oktober

Under årets Familieweekend var det et mindre stramt program enn tidligere år. På fredag møttes alle sammen på hotellet, spiste middag og barna fremførte sketsjer. Lørdag dro vi til vitensenteret Inspira Science Center som ligger noen få hundre meter fra hotellet. Vi ble tatt med på en virtuell reise ut i verdensrommet. Vi gikk tilbake til hotellet for å bade i Badeland. Mer middag. Film og disco.

Familieweekend er en felles møteplass. Vi stammer litt, vi blir bedre kjent. Terskelen er lav for å si noe er lav.

Noen av de faste deltagerne på Familieweekend er snart for gamle til å bli med. Foreningen har sett behovet for å starte ungdomsleir. Den første ungdomsleiren er 6.-8. oktober 2017 i Oslo. Tonje og Helene gleder seg.

– Ungdomsleir er bra, fordi det er mer tilpasset vår alder. Jeg tror jeg vil bli inspirert, sier Helene.

– Det vil være bra med aktiviteter som er mer tilpasset vår alder, sier Tonje.

post@stamming.no

Familieweekend

  • Første gang arrangert på Gjøvik i 2014
  • Er en sommerleir for barn som stammer
  • Mellom 50 og 70 deltagere
  • Var i Sarpsborg 23.-25. juni i år