- Mange som stammer bruker veldig lang tid

ÅRETS APRILSPØK: På siste styremøte vedtok det nye styret i NIFS at man skal jobbe for å få våre møter og arrangementer mer effektive. Et nødvendig grep, ifølge styreleder Martin Aasen Wright.

- Våre arrangementer er utrolig populære og vi har ofte mellom 50 til 90 medlemmer på arrangementene våre, forteller styreleder Martin Aasen Wright.

Etter det første styremøtet valgte styret å tenke mer effektivitet og bedre utnyttelse av medlemsressursene. Det er derfor blitt bestemt å sette en øvre grense på maks 40 deltakere på hvert arrangement.  Det vil i praksis bety at man vil godta maks 20 personer som stammer og maks 20 personer med løpsk tale på hvert arrangement. 

- Dette er for å få det til å gå mer effektivt for seg, spesielt når det kommer til spørsmål. Kveldene kan bli veldig lange, da mange som stammer bruker lang tid, ifølge nestleder Oscar Aaslund Hovin.

Nestlederen mener at taletiden vil utjevne seg og at medlemmene med løpsk tale vil bidra til å ta igjen for den ekstra taletiden som medlemmer som stammer behøver. 

- Dette er ett tiltak for å få ned kostnadene våre som organisasjon. Tidligere har vi hatt 2-dagersarrangement for at alle skulle få sagt sine meninger, men nå er det på tide å effektivisere organisasjonen, sier den nyvalgte nestlederen til Stamming.no.

Mange medlemmer vil kanskje synes dette er diskriminerende praksis, noe nestlederen avslår:
- Dette handler om å gi og ta. Nå har vi mulighet til å gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer. Dersom noen av våre medlemmer har noen sterke motforestillinger til dette, er de velkommen til å sende oss en e-post om dette, sier nestleder Oscar Aaslund Hovin.

Dersom det er noen medlemmer med tanker og innspill til den nye bestemmelsen, send en e-post og mer emnefeltet "1. april"

NIFS og Stamming.no vil passe på å ønske alle en riktig god påskehelg.

Som mange sikkert forstod, var dette årets aprilspøk fra oss i NIFS. Vi håper dere alle har hatt ei fin påske.