Kampen om barnas stamming

KOMMENTAR: De siste årene har vi prioritert å bygge gode relasjoner med logopedene. Jo mer vi samarbeider, desto mer kan vi hjelpe dem som trenger hjelpen mest, barna våre.

Tekst: Martin Aasen Wright

Vi hadde stamming hos barn som tema under den internasjonale stammedagen, 22. oktober. Det er et viktig tema som vi jobber med kontinuerlig, og vi fikk mye god oppmerksomhet i forbindelse med 22. oktober. Likevel er det nødvendig å understreke at vi også får negative henvendelser som gjelder stamming hos barn.

Nylig mottok vi en epost med oppfordringen om å la være å rette søkelys på tidlig behandling av stamming hos de minste barna. Begrunnelsen var at de fleste barn likevel vokste stammingen av seg, og at en bevisstgjøring av stammingen gjennom tidlig behandling bare ville gjøre vondt verre. I svaret la vi vekt på at vi baserte oss på faktabasert kunnskap og ny forskning som samlet sett har samme grunnholdning: Logopedbehandling i barnehagealder har best effekt.

Det er helt uproblematisk å føle med denne dem som står midt oppe i stammingen. Frustrasjonen over hva stamming kan gjøre med livskvaliteten. I dag vet vi mye mer om årsakene til stamming og hvilke faktorer som påvirker stamming, positivt og negativt: At de fleste barn begynner å stamme i barnehagealder, at de fleste slutter å stamme av seg selv, men ikke alle. En av ti barn stammer i løpet av barnehagealder. To av tre slutter å stamme før skolestart. En av hundre voksne stammer.

Vi har satt «barn» som tema for 22. oktober flere ganger før, og det nevnte eksempel over er nok en bekreftelse på at vi må kjempe for barna våre i lang, lang tid fremover. Vi kan aldri bli mett på faktabasert kunnskap. Vi kan alltid lære mer. Men vi må ville det, være i stand til å revurdere tidligere valg og innse at vi ville ha hatt nytte av å vite mer. Et sterkt og viktig budskap kan aldri gjentas for ofte.

Logoped Linn Stokke Guttormsen er den første i Norge med doktorgrad i stamming. Hun har undersøkt hvilke holdninger barn har til måten de snakker på, foreldrenes holdninger og forståelse for stamming mellom foreldre og barnehagelærere. Et av hovedfunnene i doktorgraden er at barn som stammer hadde mer negative holdninger til egen måte å snakke på enn barn som ikke stammer. Forskjellene mellom gruppene økte med alder, og barna som stammer hadde enda mer negative holdninger når de ble eldre. I videointervjuet som ble publisert få dager før 22. oktober på vår nettside og Facebook-side, oppsummerte Linn Stokke Guttormsen essensen av doktorgraden og at behandling av stamming i barnehagealder har best effekt.

Vi fulgte opp Linns viktige budskap med en nyhetsreportasje på NRK Supernytt, barnas egen nyhetskanal, hvor Celina Dahl Hasanov (11 år), Jakob Lynn Castillo Ryen (10 år), Emile Maitanew Wilondja (8 år) og Kasper Skaugvoll Kvarsnes (10 år) fortalte om sin egen stamming. Alle fire forklarte hva stamming er så presist og treffende, og reportasjen burde vises på foreldre-og-barn-samlinger rundt på landets logopedkontorer som et skoleeksempel på hva stamming er for barn. Celina, Jakob, Emile og Kasper går alle hos logoped Tommy Olsen ved Senter for stamming og løpsk tale i Lillestrøm. Både Tommy og Linn er medlem i foreningens faglige utvalg, sammen med Hilda Sønsterud og Siv Andresen, som er logopeder vi samarbeider tett og godt med. Vi kan ikke få nok av faktabasert kunnskap og ny, aktuell forskning.

De siste årene har vi prioritert å bygge gode relasjoner med logopedene. Bli kjent med dem, engasjere dem, dele erfaringer og kunnskap. Vi har hatt mange diskusjoner, og det hender vi er uenige, men samtaleklimaet er alltid konstruktivt. Grunnbjelken er alltid at vi sammen kan gjøre hverandre gode. Vi har et godt samarbeid med flere av utdanningsstedene, og dem vi ikke kjenner godt nok, skal vi bli bedre kjent med. Jo tidligere vi som en interesseforening for alle med taleflytvansker, stamming og løpsk tale, kan informere om de personlige erfaringene vi sitter med, og som logopedene gjentatte ganger har sagt er verdifull kunnskap, og fortelle om verdien av at vi samarbeider, desto bedre kan logopedtilbudet bli, og desto flere barn kan vi hjelpe før det er for sent.

post@stamming.no