LOKALLAG

NIFS er i arbeid med å opprette lokallag i Norge. Ettersom de blir stiftet så kommer de til å dukke opp i menyen til høyre. Gå inn på arrangementer for å se hva som planlegges. 

 

Nestleder Jon-Øivind Finbråten er leder for lokallagsforumet, og kontaktperson om du ønske å prøve å opprette et lokallag eller samle medllemmer i nærmiljøet ditt. 

finbraten@gmail.com

Tlf: 90 55 86 33