Likepersonsordningen

Informasjon om likepersonsordningen

Hva er likepersonsarbeid?

  • Likepersonsarbeid er brukernes (funksjonshemmedes) egen omsorgsarena. Det skiller seg klart fra profesjonelt hjelpearbeid og skal være noe kvalitativt annet enn det offentlige hjelpeapparatet.
  • Likepersonsarbeid er organisert samhandling mellom personer i samme situasjon/med samme funksjonshemning. Det kan være mellom to personer eller i en gruppe. En av dem som inngår i samhandlingen har kommet lenger i bearbeidingen av problemene/erfaringene enn den (de) andre.
  • Likepersonsarbeid henspiller på situasjoner hvor personer forsøker å hjelpe og støtte hverandre gjennom utveksling av egenbaserte erfaringer. Erfaringsutvekslingen kan gå på praktiske spørsmål eller følelsesmessige spørsmål som en ønsker å sette ord på, for eksempel erfaringer, problemer og utfordringer knyttet til stamming og løpsk tale.

 

NIFS ønsker å legge til rette for likepersonsarbeid på forskjellige måter:

  • Med likeperson (likepersonskontakter) rundt om i landet som medlemmer og andre som stammer eller med løpsk tale kan ta kontakt med. Likepersonene kan også være ledere av selvhjelpsgrupper. Alle likepersoner skal ha gjennomgått en skolering på området.
  • Med medlemsarrangementer der medlemmene kan oppleve fellesskap med og dele erfaringer med andre med samme vanske, og der noen av organisasjonens likemenn er til stede og er tilgjengelige for samtale.
  • I lokallag har medlemmene mulighet til å møtes oftere og mer regelmessig enn i hovedforeningen. Derfor ligger det særlig godt til rette for å oppleve fellesskap og dele erfaringer med andre med samme vanske i lokalforeningen.
  • I tillegg har NIFS planer om, og har søkt midler til, å utvikle nettbasert likepersonsarbeid, med samtalerom for to personer og for grupper på hjemmesida.

 

Opprusting av likepersonsvirksomheten i NIFS

Likepersonsutvalget i NIFS jobber med å ruste opp foreningens likepersonsvirksomhet. Alle likepersonene skal gjennomgå en skolering, og vi forsøker å få organisert en bedre oppfølging av foreningens likepersoner. I tillegg må ordningen markedsføres bedre.

Vi ønsker dessuten å skolere flere typer likepersoner. I tillegg til flere likepersoner for personer som stammer, ønsker vi likepersoner for personer med løpsk tale og likepersoner for foreldre med barn som stammer og evt. foreldre med barn løpsk tale.

Kan du tenke deg å bli likeperson?

Likepersonsutvalget ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å gå inn i rollen som en av foreningens likeperson og gjennomgå en skolering for dette. Vi er særlig på utkikk etter personer med løpsk tale og foreldre med barn som stammer eller har løpsk tale. Dette bør være personer som har egne erfaringer på området og som har kommet et stykke i bearbeidingen av erfaringene og problemene. Om du er interessert, ta kontakt med Oscar Aaslund Hovin, post@stamming.no eller mobil 920 39 313

 

En liste over likepersonene våre finner du ved å følge denne linken.