Bli medlem

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) trenger flere medlemmer – og vi trenger din hjelp for å få det til! Med flere medlemmer kan vi gjøre en enda bedre jobb for personer som stammer eller har løpsk tale. Meld deg inn i dag!

Som medlem får du: 
- delta på alle våre medlemsarrangementer til sterkt subsidierte priser. 

- motta medlemsbladet vårt, Stamposten, tilsendt i posten fire ganger i året.
- delta i nettverket vårt og møte andre som stammer, har løpsk tale og foresatte.

Vi har 4 medlemskategorier:
Hovedmedlem 200,-kroner per år.
Familiemedlem 100,- kroner per år. Må være relatert til et hovedmedlem med samme bostedsadresse.
Gruppemedlem 200,- kroner per år. Offentlige institusjoner, lag, foreninger, skoler og lignende.
Fagmedlem 200,- kroner per år. Pedagoger, psykologer, logopeder og lignende.

FØLG DENNE LINKEN FOR Å REGISTRERE DEG