Behandling av taleflytvansker

Alle med taleflytvansker har rett til gratis logopedbehandling. I hvilken form den kommer og selve prosessen for å få behandling avhenger fra kommune til kommune og om du er over eller under 18 år.

En viktig endring som trådte i kraft fra 1. januar 2017 er at voksne over 18 år ikke trenger forhåndsgodkjenning av Helfo for å starte behandling hos privatpraktiserende logoped. Barn under 18 år trenger ikke avslag fra kommunen, men forehåndsgodkjenning fra Helfo før logopedbehandling kan begynne. 

Det følgende er noen generelle retningslinjer på hvordan det skal henge sammen.


Barn og unge under under 18 år

Kommunen skal gi et logopedisk tilbud til barn og unge som har behov for dette etter pliktene i opplæringsloven. For unge i videregående skole er det fylkeskommunen som har ansvar.

I tillegg til opplæringsloven har personer som stammer og/eller har løpsk tale rett til logoped etter Folketrygdloven §5-10. Det er dette som gjør at man kan henvises til privatpraktiserende logoped. Det er dermed øyeblikkelig to veier til logoped, enten gjennom kommunen om de har logoped eller leier inn, eller privat logoped med bakgrunn i vedtak fra Helfo.

Her er det viktig å holde tungen rett i munn. Om du søker til kommunen først må kommunen behandle søknaden og gi et tilbud etter opplæringsloven/barnehageloven, eller eventuelt gi et avslag begrunnet i at de mener at taleflytvansker i den enkelte sak ikke havner under opplæringsloven/barnehageloven. Da kan du fortsette den private veien under. 

NB: du trenger ikke søke kommunen først før du går til Helfo. Men, om du først er i systemet for utredning må søknaden behandles ferdig og ende med avslag før du kan få hjelp av privat logoped. Dette er fordi Opplæringsloven trumfer Folketrygdloven. 

Offentlig:

 1. Ta kontakt med det aktuelle PPT-kontor, eller logopedtjenesten i kommunen. Kjært barn har mange navn. Det eksisterer ulike lokale former for henvisningsskjemaer som foreldrene må fylle ut. Det skal ikke være nødvendig med legehenvisning.
 2. Ta tiden til hjelp. Det kan være litt kø. 
 3. Om kommunen ikke har kapasitet eller logoped er de pliktig til å leie inn tjenester.
 4. Om dette ikke er mulig kan det hende du får et avslag. 

Privat:

 1. Sendt inn utfylt legehenvisning (HELFO 05-04.21, Henvisning til spesialist) til Helfo. Om legen skriver på et annet skjema må diagnosekode P10 komme frem, ellers sender Helfo det i retur.
 2. Da skal du i retur få vedtak om inntil 25 behandlingstimer hos logoped
 3. Finn en privatpraktiserende logoped og sett i gang.  (Ikke alle private står her. Bruk google og søk etter logoped + "sted")
 4. Om det trengs mer enn 25 behandlingstimer så må det sendes inn ny dokumentasjon til Helfo i form av legehenvisning. 

Ytterligere presisering:

I prinsippet vil dette se ut som "fritt behandlingsvalg". Om man ikke er i systemet kan du fritt velge mellom å søke etter offentlig logoped eller oppsøke fastlege og med tiden privat logoped. Men, du kan ikke bytte fra offentlig logoped til privat uten videre. Du kan ikke bytte mellom ulike offentlige logopeder, men du må godta det tilbudet som er i kommunen. Du kan derimot bytte mellom ulike private logopeder om det foreligger Helfo-godkjenning i bunn. 

Voksne over 18 år:

Voksne kan ha rett til logopedbehandling etter opplæringsloven §4A. I tillegg kommer de også inn under Folketrygdloven §5-10 som gjelder privatpraktiserende logopeder.

Offentlig:

 1. Ta kontakt med PPT, Voksenopplæringen eller logopedtjenesten i kommunen. Dette er ulikt organisert fra kommune til kommune. 
 2. Det skal ikke være nødvendig med legehenvisning.
 3. Vent og se. 

Privat:

Fra og med 1. januar behøver ikke voksne forhåndsgodkjenning fra Helfo. 

Alt du trenger er å:

 1. Oppsøke fastlegen for å få legehenvisning med diagnosekode P10. 
 2. Finn en privatpraktiserende logoped.  
 3. Logopeden ordner resten og sender dokumentasjon til Helfo.

Du kan ikke gå gjennom legen og få privatpraktiserende logopedbehandling om du allerede får et tilbud fra kommunen eller om du er i søkeprosessen. Da må du få avslag først.