Nordisk

Nordisk er et arrangement som er et samarbeid mellom alle de nordisk landene. Hvert år byttes det vertsnasjon der medlemmer fra alle landene møtes.

Nordisk seminar 2018 er i Tallinn, Estland. Les mer om arrangementet og

meld deg på her.