Nordisk

Nordisk er et arrangement som er et samarbeid mellom alle de nordisk landene. Hvert år byttes det værtsnasjon der medlemmer fra alle landene møtes.

<-- insert tekst om nordisk her -->